Close

Regels en voorschriften voor seizoensverhuur

Het respecteren van het huishoudelijk reglement van de woning is verplicht tijdens uw verblijf. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot sancties, zoals inhoudingen op de aanbetaling door de beheerder "Ardn-bnb".

1. Algemene voorwaarden

a) Alle reizigers (en bezoekers) dienen zich te houden aan de huisregels en eventuele andere instructies van Ard-bnb.
b) INKOMEN: Inchecken kan op elk tijdstip na 16.00 uur tenzij anders overeengekomen.
c) CHECK-OUT: De check-out tijd is 11.00 uur, tenzij anders overeengekomen. In geval van onredelijk laat uitchecken, gaat de reiziger akkoord met het betalen van een extra nacht. Ardn-bnb is de enige die oordeelt over de onredelijkheid van de late check-out en is gerechtigd deze vergoeding in te houden op de aanbetaling.
d) Reizigers moeten Ardn-bnb zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van incidenten of klachten uit de buurt.
e) Reizigers zijn in alle omstandigheden volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen en voor elke verstoring van de buurt.
f) Reizigers moeten zo weinig mogelijk lawaai maken om de bewoners van naburige woningen niet te storen, met name 's nachts (22.00 - 8.00 uur) en bij aankomst en vertrek;

g) Geluidsoverlast is te allen tijde verboden en kan leiden tot beëindiging van het seizoenshuurcontract, ontruiming, verlies van gemaakte kosten en inhoudingen op de borgsom. Details over de boetes die worden opgelegd bij niet-naleving van deze bepaling vindt u in uw reisgids

h) Reizigers mogen zich niet asociaal gedragen. Zij worden verzocht hun onmiddellijke gevolgen voor de buurt en de omwonenden tot een minimum te beperken.
i) Reizigers mogen tijdens hun verblijf geen bezoekers uitnodigen.

j) Het is ten strengste verboden om feesten of andere grote bijeenkomsten in het pand te organiseren, op straffe van uitzetting, verlies van gemaakte kosten en volledige inhouding van de borgsom.

k) Reizigers moeten hun afval en recyclage-afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren, overeenkomstig de geldende procedure met betrekking tot het eigendom. In geen geval mag afval worden achtergelaten in een openbare ruimte of in de gemeenschappelijke ruimten.
l) Telkens wanneer de reiziger de woning verlaat, dient hij ervoor te zorgen dat alle ramen en deuren gesloten en/of op slot zijn, teneinde de veiligheid van de woning te vrijwaren en mogelijke regenschade te voorkomen.
(m) Om energie te besparen moeten reizigers lichten, airconditioning, ventilatoren en elektronische apparaten zoals televisies uitzetten wanneer zij die niet gebruiken. Het is verboden de airconditioning aan te laten wanneer de reizigers niet in het eigendom zijn.
n) Het is de reiziger verboden te roken in de woning. Indien wordt vastgesteld dat de reiziger binnen heeft gerookt, zal een boete van 250€ worden toegepast en ingehouden op de waarborgsom.
o) Reizigers moeten hun sigarettenpeuken op de juiste manier weggooien (bijv. in een vuilnisbak) en mogen ze in geen geval op het terrein gooien. Het niet naleven van deze regel zal resulteren in een inhouding op de waarborgsom van €50
p) Elk gebroken voorwerp en elke schade gevonden bij uw aankomst moet worden gemeld aan de manager "Ardn-bnb" binnen 4 uur na aankomst in het pand. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een inhouding op de borgsom.
q) Elke schade aan of verlies van een meubelstuk of onroerend goed in de woning kan resulteren in een inhouding op de borgsom. Ardn-bnb zal na elk vertrek van reizigers een inventarisatie maken van de inrichting.
r) Om breuk en beschadiging te voorkomen, mogen meubels niet van de ene naar de andere kamer worden verplaatst zonder voorafgaande toestemming. Houd er ook rekening mee dat handdoeken het pand niet mogen verlaten.
s) Ardn-bnb aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel misbruik van de ter beschikking gestelde apparatuur (niet-limitatief voorbeeld: waterkoker, stopcontacten, haardroger, ...).
t) Bij vertrek moeten de reizigers ervoor zorgen dat de sleutels worden overhandigd volgens de procedure die in de accommodatie is voorzien. Het verlies van een sleutel zal resulteren in een inhouding van 100€ van de waarborgsom.
u) Overtreding van een van de in dit reglement opgenomen regels is een overtreding van de Algemene Voorwaarden voor Bewoning.
v) De eigenaar en de beheerder behouden zich het recht voor om de verblijfsvergunning te beëindigen en iedere gast of bezoeker die weigert zich aan het huishoudelijk reglement te houden of die overlast veroorzaakt voor de buren of andere bewoners van de woongemeenschap, uit het gehuurde goed te verwijderen.
w) Dieren zijn alleen toegestaan indien zij uitdrukkelijk zijn toegestaan in de beschrijvende reclame van de accommodatie.
x) Indien de aanwezigheid van dieren door de eigenaar wordt toegestaan, zal Ardn-bnb de reiziger op de hoogte stellen van de gebruikelijke regels ter zake. De aanwezigheid van niet-toegestane dieren zal resulteren in de totale inhouding van de borgsom en onmiddellijke ontruiming.
y) ANNULERINGSBELEID Tenzij anders vermeld op het moment van de boeking (bijv. speciale voorwaarden met betrekking tot een derde partij accommodatieverhuurplatform), indien de reiziger de boeking wenst te annuleren, zal de betaling als volgt worden terugbetaald: 100% als de annulering binnen 48 uur na het tijdstip van reservering plaatsvindt (behalve als de aankomstdatum binnen minder dan 48 uur valt)

● 100% si l’annulation intervient dans les 48h du moment de la réservation (sauf si la date d’arrivée a lieu dans un délai de moins de 48h)

● 50% si l’annulation intervient au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée
● 25% si l’annulation intervient entre 14 et 30 jours avant la date d’arrivée

Des conditions différentes peuvent s’appliquer en fonction de votre plateforme de réservation

z) Sancties bij het niet naleven van vertrekinstructies (uitgedrukt inclusief BTW)

Elk begonnen uur wordt een uur gefactureerd.

  • Schoonmaken buiten de gebruikelijke tijd = € 36,3/extra uur
  • Technische interventie na veroorzaakte schade (exclusief materialen - aparte facturatie) = € 42,35/uur
  • Administratieve opvolging van uw betwiste dossier = € 42,35/uur
  • Het verzorgen van uw ter plaatse achtergelaten afval (inclusief etenswaren die in de koelkast zijn achtergelaten) vast tarief van € 60 voor accommodatie van meer dan 10 personen, vast tarief van € 30 voor accommodatie van maximaal 10 personen.
  • Vuile en/of slordig achtergelaten vaat, vast tarief van € 60,- voor woningen van meer dan 10 personen, vast tarief van € 30,- voor woningen tot 10 personen.
  • Verplaatst meubilair vervangen = € 42,35/uur
  • Reiniging van de BBQ, pakket van 50€
  • Bedden niet opgemaakt en op de daarvoor bestemde plaats samengevoegd € 30,- (alleen bij huizen met meer dan 10 personen)
  • Abnormaal vuile oven schoonmaken €30

 

Ardn-Bnb Logo

Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.